OMSA 2017 - Etap Wojewódzki

Informacja dla ucznia/opiekuna

Na etap wojewódzki uczeń szkoły ponadgimnazjalnej może nadesłać pracę o tematyce astronomiczno-astronautycznej w terminie od 1 stycznia do 6 lutego. Praca seminaryjna wykonana zgodnie z R E G U L A M I N E M powinna zostać wysłana do organizatorów wojewódzkich. Informację o organizatorach wojewódzkich oraz adresie wysyłki powinno posiadać kuratorium właściwe dla danego województwa. Pomoc / konsultację podczas pisania referatu można znaleźć w placówkach wymienionych w niniejszym D O K U M E N C I E (pdf). Wojewódzka Komisja Konkursowa kwalifikuje najlepsze referaty do wygłoszenia podczas seminarium wojewódzkiego, które jest organizowane w dogodnym terminie w okresie od 13 do 28 lutego. Finaliści etapu wojewódzkiego biorą udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu. Termin finału OMSA to 23-25 marca 2017. Wszelkie pytania, uwagi prosimy kierować do organizatorów -> e-mail: seminarium.astronomiczne@gmail.com

Informacja dla organizatora wojewódzkiego

Organizatorem wojewódzkim seminarium astronomicznego może być Kuratorium Oświaty, Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny lub Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Organizator wojewódzki powinien rozpisać konkurs w terminie do 1 grudnia. Zgłoszenie organizacji konkursu wojewódzkiego powinno zostać wysłane do Organizatorów w terminie do 12 grudnia.

Dokumenty dla organizatorów wojewódzkich:
1. OGŁOSZENIE KONKURSU - pdf
2. PROPOZYCJA ROZPISANIA KONKURSU - TERMINY, INSTRUKCJA - pdf
3. WZÓR REGULAMINU - doc ( tzw. załącznik 2)
4. UWAGI DO REGULAMINU - pdf
5. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - doc
6. ADRESY INSTYTUCJI, KTÓRE MOGĄ
POMÓC W ORGANIZACJI KONKURSU - pdf ( tzw. załącznik 1)

PiOA & MKA, Grudziądz 2017: Grzegorz Rycyk | Kamila Ulatowska | Michał Żyłowski | Dawid Gondek | Radek Trędowski | Damian Leśkiewicz