OMSA 2018 - Etap Wojewódzki

Informacja dla ucznia/opiekuna

Na etap wojewódzki uczeń szkoły ponadgimnazjalnej może nadesłać pracę o tematyce astronomiczno-astronautycznej w terminie od 1 stycznia do 16 lutego 2018 roku. Praca seminaryjna wykonana zgodnie z REGULAMINEM powinna zostać wysłana do organizatorów wojewódzkich. Informację o organizatorach wojewódzkich oraz adresie wysyłki powinno posiadać kuratorium właściwe dla danego województwa. Pomoc / konsultację podczas pisania referatu można znaleźć w placówkach wymienionych w niniejszym DOKUMENCIE (pdf). Wojewódzka Komisja Konkursowa kwalifikuje najlepsze referaty do wygłoszenia podczas seminarium wojewódzkiego, które jest organizowane w dogodnym terminie w okresie od 19 lutego do 9 marca. Finaliści etapu wojewódzkiego biorą udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu. Termin finału OMSA to 22-24 marca 2018. Wszelkie pytania, uwagi prosimy kierować do organizatorów -> e-mail: seminarium.astronomiczne@gmail.com

Informacja dla organizatora wojewódzkiego

Organizatorem wojewódzkim seminarium astronomicznego może być Kuratorium Oświaty, Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny lub Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Organizator wojewódzki powinien rozpisać konkurs w terminie do 1 grudnia. Zgłoszenie organizacji konkursu wojewódzkiego powinno zostać wysłane do Organizatorów w terminie do 12 grudnia.

Dokumenty dla organizatorów wojewódzkich:
1. OGŁOSZENIE KONKURSU - pdf
2. PROPOZYCJA ROZPISANIA KONKURSU - TERMINY, INSTRUKCJA - pdf
3. WZÓR REGULAMINU - doc ( tzw. załącznik 2)
4. UWAGI DO REGULAMINU - pdf
5. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - doc
6. ADRESY INSTYTUCJI, KTÓRE MOGĄ
POMÓC W ORGANIZACJI KONKURSU - pdf ( tzw. załącznik 1)

PiOA & MKA, Grudziądz 2017: Grzegorz Rycyk | Kamila Ulatowska | Michał Żyłowski | Dawid Gondek | Radek Trędowski | Damian Leśkiewicz